Incredimail

Incredimail อีเมล์สำหรับคนวัยมันส์โปรแกรมฟรีสำหรับคนที่มีหลายๆ อีเมล์เมล์ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปทีละเพื่อเช็คแต่ละอีเมล์ ประหยัดเวลา ง่าย และสไตล์ไม่ซ้ำซากจำเจกับการรับส่งเมล์แบบเก่าๆ Increadimail ก็มีทั้งตัวฟรี และตัวเสียเงิน ซึ่งตัวเสียเงินเราจะไม่พูดถึงกัน หากติดใจอยากใช้ตัวเสียเงินก็ไม่ว่ากันครับก่อนอื่นเราไปดาวน์โหลดไฟล์มาฟรีๆ เพื่อติดตั้งกันก่อนครับ
ดาวน์โฟลดฟรี Incredimail

ทางด้านหน้าตาก็น่ารักมีตัวการ์ตูนมาต้อนรับ ตัวโปรแกรมสำหรับรับส่งอีเมลล์เหมือนกับ MS Outlook แต่ Incredimail ได้เพิ่มลูกเล่น – คุณลักษณะ – เครื่องมือเสริม – หน้าตา – ความสวยงาม ลงไปในโปรแกรมอีกมากมาย อาทิ ระบบเตือนเมื่อมีอีเมลล์เข้ามาใหม่ ไม่ว่าจะเป็น บ๋อยมาเสริฟอีเมลล์ ตัวอักษรเหมือนในหนัง หรือตัวการ์ตูนที่จะคอยมาเตือนคุณว่า มีอีเมลล์เข้ามาใหม่แล้ว

Analytic

 
............Analytic..................