Flash Player 10.0.12.36Adobe Flash Player
Adobe Flash Player (หรือในชื่อเดิมคือ Macromedia Flash Player) จะช่วยให้คุณสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ด้านการแสดงผลแอนิเมชั่น และความบันเทิงบนเว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยี Flash ได้อย่างดีเยี่ยม อาทิเช่น การแสดงผลเว็บแอพพลิเคชั่น เว็บอินเตอร์เฟซขั้นสูง การโฆษณาแบบอินเตอร์ิแอคทีฟออนไลน์ซึ่งสามารถติดตั้งและใช้งานได้ฟรี

Version: 10.0.12.36
Released: September 15, 2008
OS Support: Windows 2000/2003/9x/Vista/XP
Download: Adobe Flash Player 10.0.12.36

Affpoo

+

Analytic

 
............Analytic..................